Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

O nas

Gminny Zespół Oświaty jest jednostką organizacyjną gminy, która została utworzona aby zajmować się sprawami oświaty na terenie gminy Walce z wyłączeniem inwestycji.

 

Do naszych głównych zadań należy:

 1. Obsługa finansowa szkół, przedszkoli i żłobka.
 2. Przygotowanie płac i rozliczenia z ZUS oraz Urzędem Skarbowym.
 3. Sporządzanie sprawozdań dla Gminy i innych instytucji.
 4. Prowadzenie kadr dla dyrektorów.
 5. Przygotowywanie projektów Zarządzeń Wójta i uchwał Rady Gminy w zakresie oświaty.
 6. Organizacja konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkoli.
 7. Przeprowadzanie awansów nauczycieli mianowanych.
 8. Organizacja dowozu uczniów do szkół.
 9. Organizacja konkursów dla uczniów i ich realizacja.
 10. Dotacje dla niepublicznych szkół.
 11. Przygotowywanie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.
 12. Prowadzenie dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych.

 

 

Wersja XML